Energifakta

Energifakta giver dig oplysninger om reglerne i  BR10 og de forskellige betegnelser, som bruges i forbindelse med vinduer og døres isoleringsevne mv.

Nye krav til vinduer i BR10

Baggrunden er Folketingets beslutning i 2008 om at reducere bygningernes energiforbrug med ialt 75%.  Regeringens mål er at stramme kravene med mindst 25% i 2010, 25% i 2015 og med yderligere 25% i 2020.

Kravene både for nybyggeri og vinduesudskiftninger er strammet i BR10, og i den forbindelse er der indført et nyt begreb, EREF.

Eref

Eref er et udtryk for vinduessystemets energibalance, dvs. vinduets varmetab (U-værdi) minus vinduets evne til at modtage solenergi (g-værdi).

Eref angives og reguleres for et 1-fløjet oplukkeligt vindue i størrelsen 1230 x 1480 mm ved en referenceorientering.

Er Eref negativ betyder det, at vinduet koster energi i fyringssæsonen.
Er Eref positiv betyder det, at vinduet bidrager med energitilførsel til boligens opvarmning i fyringssæsonen.

Herudover skærpes kravene til U-værdi og overfladetemperatur.

Kravet til vinduessystemer er i BR10 foreskrevet til en Eref på -33 for et 1-fløjet oplukkeligt vindue i størrelsen 1230 x 1480 mm.

ENERGIMÆRKNING

Energistyrelsen og VinduesIndustrien har indført en energimærkningsordning for vinduer.Energimærkningen viser på en skala fra A til F hvor energirigtig vinduet er. Alux-e og Everluxx Classic-e vinduer fra Hvidbjerg Vinduet er energimærket i Energiklasse A.