Sikkerhedsglas

Sikkerhedsglas er glas der minimerer risikoen betragteligt for personskade, hvis der bliver forårsaget brud på ruden mens man opholder sig tæt ved brudet.

Ved sikkerhedsglas skelner man mellem 2 hovedtyper: Hærdet glas og lamineret glas

Hærdet glas

Hærdet glas kan i mange tilfælde give en god beskyttelse mod glasnedfald, trykbelastninger, termiske spændinger og hårdhændet behandling. Men det er ikke specielt uigennemtrængeligt for folk, som ved, hvordan man skal gøre og giver derfor utilstrækkelig sikring mod hærværk og indbrud.

Lamineret glas

Lamineret glas har mange anvendelsesområder. Dets unikke funktion er at hindre eller forsinke gennem-trængning, uanset om det skyldes et ulykkestilfælde eller en evt. kriminel handling.

Lamineret sikkerhedsglas fremstilles ved at to eller flere lag glas lægges sammen med plastisk plastfolier. Sandwichpakken varmes så tilstrækkeligt op, at folien kan hæfte på glasset.

Lamineret og hærdet glas kan kombineres med forskellige typer ornamentglas og solafskærmende glas.

Risikoområderne for skæreskader er frem for alt i områder, hvor mange mennesker færdes, f.eks. i korridorer og trapper samt ved døre og i entreer. Se endvidere BR10, 4.3 Glaspartier mv.

 

Alm. glas revner i skarpe
glassplinter.

 

 

 

Hærdet sikkerhedsglas granulerer i
tusinder af små ufarlige stykker.

 

 

 

I lamineret sikkerhedsglas hæfter
glassplinterne fast i plastfolien og
minimerer risikoen for skader.

 

 

 

Kontakt vores kundecenter på tlf. 96 91 22 22 for yderligere information om de mange muligheder.