Sikringsglas

Sikringsglas sikrer mod tyveri og hærværk. Sikringsglas kan enten være lamineret eller hærdet/lamineret glas i forskellige kombinationer, afhængig af hvad det skal sikre mod og hvor effektivt det skal sikre.

Lamineret glas

Lamineret glas har mange anvendelsesområder. Dets unikke funktion er at hindre eller forsinke gennem-trængning, uanset om det skyldes et ulykkestilfælde eller en evt. kriminel handling.

Lamineret sikkerhedsglas fremstilles ved at to eller flere lag glas lægges sammen med plastisk plastfolier. Sandwichpakken varmes så tilstrækkeligt op, at folien kan hæfte på glasset.

Hærdet glas

Hærdet glas kan i mange tilfælde give en god beskyttelse mod glasnedfald, trykbelastninger, termiske spændinger og hårdhændet behandling. Men det er ikke specielt uigennemtrængeligt for folk, som ved, hvordan man skal gøre og giver derfor utilstrækkelig sikring mod hærværk og indbrud.

Lamineret og hærdet glas kan kombineres med forskellige typer ornamentglas og solafskærmende glas.
 

I lamineret sikkerhedsglas hæfter
glassplinterne fast i plastfolien og
minimerer risikoen for skæreskader.

 

 

Hærdet sikkerhedsglas granulerer
i tusinder af små ufarlige stykker.

 

 

 

Kontakt vores kundecenter på tlf. 96 91 22 22 for yderligere information om de mange muligheder.