Støjdæmpende/lydglas

Støj er er voksende miljøproblem. Med støjdæmpende glas kan du reducere støjniveauet indendøre.

Støj er et voksende miljøproblem, frem for alt langs stærkt trafikerede gader og veje med tung trafik.

Her kan lydreducerende glas være en løsning. De lydreducerende egenskaber kan forbedres ved ændringer af glassene og/eller afstanden mellem glassene. Når man øger glassets tykkelse bliver ruden tungere og lydbølgerne kan ikke sætte den i svingninger så let.

Hvidbjerg Vinduet tilbyder en energiruden, hvor det yderste lag glas er tykkere (6mm mod normalt 4mm) end det inderste lag. Med forskellig tykkelse på glassene forøges lydreduktionen, idet glassene populært sagt ikke kan svinge i takt.

Kontakt vores kundecenter på tlf. 96 91 22 22 for yderligere information.