Mærkningsordninger

Hvidbjerg Vinduet er medlem af følgende brancheorganisationer. Det er DIN SIKKERHED FOR KVALITET.
 

VinduesIndustrien
Vinduesindustrien er en brancheforening, som har hovedparten af danske vinduesproducenter som medlem. Hvidbjerg Vinduets produkter er underlagt VinduesIndustriens Garantiordning. 
Læs mere på VinduesIndustrien

 

DVV-mærket er din sikkerhed for kvalitet og holdbarhed
DVV-mærkede vinduer og yderdøre betyder, at vinduesproducenten er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-2 gange om året. Her kontrolleres om virksomhedens kvalitetsstyring og færdige elementer opfylder de krav til fx konstruktion, ydeevne, materialer og overflader, som er specificeret i de Tekniske Bestemmelser for DVV.

Dansk Vindues Certificering (DVC) er det uvildige kontrolorgan, der kontrollerer virksomhederne. 
Læs mere på DVV Dansk Vindues Verifikation

 

Dansk Indeklima Mærkning (DIM)
Et indeklimamærket vindue giver dokumentation for, at produktet er afprøvet for afgivelse af kemikalier til indeluften. 
Læs mere på Teknologisk insitut
 

WUPPI A/S
Wuppi står bag den landsdækkende indsamlings- og genanvendelsesordning for byggeaffald af hård PVC i Danmark. herunder plastvinduer. Udtjente plastvinduer kan gratis afleveres i containere på den række genbrugspladsder

 

CE-Mærkning 
Fra 1. feb. 2010 skal alle vinduer og yderdøre CE-mærkes. CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke som f.eks. DVV-mærket. CE-mærket er et bevis på, at de beskrevne procedurer i det Europæiske Byggevaredirektiv er overholdt, og at producenten står inde for det. Se også info fra VinduesIndustrien