Montering

Montering Alux træ/aluelementer

Faste karme

Dreje/kip vinduer

Topstyrede, topvende og sidehængte vinduer

Døre

Fuge typer

Montering Everluxx Plus og Everluxx Classic-e plast/komposit elementer

Faste karme

Topstyrede, topvende og sidehængte vinduer

Dreje/kip vinduer

Døre

Koblinger

Skyde/kip terrassedøre

Fuge typer

Korrekt montering er en forudsætning for optimal holdbarhed og problemfri funktion og har samtidig betydning for garantien. Tilfør aldrig elementerne belastning fra tilstødende bygningsdele.  Det påhviler montøren at kende den korrekte montering.

Har du spørgsmål i forbindelse med monteringen, er du meget velkommen til at kontakte Hvidbjerg Vinduet A/S.

Reklamationer eller ønske om service, der kan henføres til en mangelfuld montering eller smøring, er ikke omfattet af Hvidbjerg Vinduet A/S's garanti.

Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne. Elementerne skal afdækkes forsvarligt under opbevaring på byggepladsen.

Læs også Leverandørbrugsanvisning

Montering af Alux træ/alu elementer

Generelt fastgørelse:

Fastgørelser skal være blivende og skal udføres med karmskruer/ -dyvler eller beslag.  Ved montering i komposit delen skal anvendes karmskruer med hoved.  Afstand mellem fastgørelsespunkterne må ikke overstige 800mm, og afstand til hjørnerne må max. være 200mm. Dette gælder både lodret og vandret.

Ved elementbredder under 1000mm kan fastgørelse i over- og underkarm undlades.

Ved bundkarmens yderste ende skal der være en blivende opklodsning af passende størrelse.

Opklodsningen placeres således, at både trædel og kompositdel hviler på denne.                                    

For elementer med lodposter eller sammenlukkende rammer, skal der ligeledes være en blivende opklodsning under bundkarmen.                                                                                  

Der skal altid anbringes blivende støtteklodser ved hver fastgørelse i hængselssiden (tæt på hængslerne) og ved lukkepunkterne (som passiv sikring mod indbrud) samt midt under bundkarmen ved brede døre.                  

Faste karme:                                                                                                                                                   

Ved elementer med fast glas eller ramme placeres skruen i karmens trædel.

Dreje/kip:

Ved dreje/kip elementer placeres skruen ligeledes i karmens trædel.

Topstyrede, topvende og sidehængte vinduer:

Ved udadgående, oplukkelige elementer placeres karmskruerne altid i karmens kompositdel, så tæt på hængslerne som muligt.

Døre:

Indadgående døre fastgøres i træfalsen.

Udadgående døre fastgøres efter samme princip som udadgående vinduer.

Fuge typer:

De mest anvendte fugetyper er: plastisk eller elastisk fugemasse, asfaltimprægneret skumplast (illmod bånd). Kalk/ cementmørtel må ikke anvendes til træ/alu vinduer.

Den udvendige fugning må hverken helt eller delvist dække drænhuller eller spalter i bundkarmens underside, da det vil forhindre afvandingen af konstruktionen.

Finish:

Efter monteringen skal montøren rense bundfals for borestøv, efterprøve funktionerne, smøre bevægelige beslag dele, samt rense ruderne for etiketter og andet.  Evt. limrester opløses med rengøringsmiddel til keramiske kogeplader.

Montering af Everluxx Plus og Everluxx Classic-e plast / kompositelementer

Generelt:

Fastgørelser skal være blivende, og skal udføres med karmskruer/ dyvler eller beslag.  Blivende bære- og støtteklodser skal have en passende størrelse.  Afstand mellem fastgørelsespunkterne må ikke overstige 700mm.  Dette gælder både lodret og vandret.

Ved sidekarme skal fra udvendigt karmhjørne til fastgørelsespunkt være min. 200mm og max. 300mm.  Samme afstandskrav gælder for afstanden mellem fastgørelsespunkt og vandret eller lodret post.

Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklodsning, og for elementer med lodposte eller sammenlukkende rammer, skal der ligeledes under disse være en blivende opklodsning under bundkarmen.

Faste karme:

Ved elementer med fast glas eller ramme placeres skruen i karmens midte eller fals.  Faste karme leveres med glasset løst monteret.  Dette gælder dog ikke fast glas med energisprosser.  Disse monteres ved hjælp af beslag skruet i karmen. Ved faste karme med udvendig glaslister skal glasset fastgøres til karmdel med silikone (indbrudssikring).

Topstyrede, topvende og sidehængte vinduer:

Fastgørelse med karmskruer i udadgående elementer skal så vidt muligt ske gennem karmens fals.  Karmskruerne placeres i falsen så tæt ved hvert hængsel som muligt.

Dreje/kip elementer:

Ved dreje/kip elementer placeres skruen i karmens midte eller fals.

Døre:

Fastgørelse med karmskruer i udadgående elementer skal så vidt muligt ske:

Everluxx Plus dør: gennem karmens fals.

Everluxx Classic-e dør: gennem hængslerne.

Ved døre skal karmskruer placeres i falsen så tæt ved hvert hængsel som muligt.  Døre fastgøres efter samme princip som vinduer.  Dog skal der altid anbringes blivende støtteklodser ved hver fastgørelse i hængselssiden (tæt på hængslerne) og bag låseblikket (som passiv sikring mod indbrud) samt midt under bundkarmen ved brede døre.

Koblinger Everluxx Classic-e

Koblinger Everluxx Plus

Skyde/kip terrassedøre:

Skinne under element fylder yderligere 3mm. Husk understøtning af bæreskinne i bund, min. 5 mm - se skitse

Fuge typer:

Den udvendige fuge skal ligge på PVCén.  De mest anvendte fugetyper er: plastisk eller elastisk fugemasse, asfaltimprægneret skumplast (illmod bånd). Kalk/ cementmørtel kan ikke anbefales til PVC vinduer.

Finish:

Efter monteringen skal montøren rense bundfals for borestøv, efterprøve funktionerne, smøre bevægelige beslag dele, samt rense ruderne for etiketter og andet. Evt. limrester opløses med rengøringsmiddel til keramiske kogeplader.

Hvidbjerg Vinduet A/S påtager sig intet ansvar for fejl opstået ved forkert eller mangelfuld isætning.  Produkterne er funktions testet ab fabrik.  Montøren sørger altid for funktionsdygtigheden ved almindelig justering efter montering.