Service

Leverings- og betalingsbetingelser

Vi bestræber os på altid at yde den bedste service til vore kunder og forhandlere.

VinduesIndustrien’s Tekniske Bestemmelser danner grundlag for vores reklamationsbehandling. Såfremt kvaliteten af dine nye vinduer og døre imod forventning ikke skulle leve op til dine forventninger, beder vi dig kontakte serviceafdelingen:

Hvidbjerg Vinduet A/S, Østergade 24, 7790 Thyholm, eller
pr. mail til vores serviceansvarlige, Tom Kjær: tok@hvidbjergvinduet.dk
Ordrenummer fremgår af følgeseddel eller ordrebekræftelse, ligesom ordrenummeret er påklæbet elementet.

 

For at give dig en hurtig og optimal sagsbehandling, beder vi dig venligst læse nedenstående vejledning, inden du indgiver reklamation.

Termoruder 
Med hensyn til reklamationer vedr. termoruder henviser vi til Termoruders visuelle kvalitetudarbejdet af Glasindustrien, som vi beder dig nøje gennemlæse, inden en evt. reklamation indgives. Bemærk, at Hvidbjerg Vinduet A/S forbeholder sig ret til at fremsende faktura, såfremt klagen er uberettiget.

Ved reklamation eller anden service, oplys venligst ordrenummer. Ordrenummeret kan ses i bunden af glasset, som vist på eksempel.

Frister for indgivelse af reklamation

  1. Kontroller ordrebekræftelse sammenholdt med de leverede elementer. Kun i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse, kan der være tale om fejllevering.
  2. Transportskader og ridser i glas skal indgives umiddelbart efter levering og senest 3 dage efter modtagelsen.  Synlige transportskader, som umiddelbart kan konstateres, skal anføres på følgesedlen.
  3. Snavs eller lignende imellem glas skal meddelelse indenfor 1 år efter levering
  4. Øvrige fejl meddeles inden 10 år efter levering, dog senest 3 måneder efter at fejlen er opdaget eller burde være opdaget.
  5. Fremsend gerne fotos som dokumentation.

Hvad dækker garantien?

Garantien dækker produktionsfejl på elementer, herunder glas og overfladebehandling inden for garantiperioden, forudsat at elementerne er vedligeholdt iht. Hvidbjerg Vinduet’s vejledninger.  Endvidere dækkes transportskader, som er meddelt Hvidbjerg Vinduet A/S senest 3 dage efter modtagelse.

Garantien dækker ikke

1.     Fejlmontage, herunder

  • elementer, som ikke er monteret og fastgjort i henhold til vores brugervejledning – se Vejledninger
  • elementer, som ikke er opklodset i henhold til vores brugervejledning – se Vejledninger
  • elementer, som udelukkende er monteret med skum.
  • elementer, som ikke er monteret i lod og vater og med ens diagonal-mål.
  • Vand der presses/trænger ind ved dørtrinet på indadgående døre, som følge af fejlagtig montering.

2.    Dug på indvendig side af ruder, som kan henføres til manglende udluftning/ventilation.

3.    Dug på udvendig side af ruden på energiruder ved visse klimatiske forhold.

Der henvises i øvrigt til kravene til ruders visuelle kvalitet, der er beskrevet i de Tekniske Bestemmelser for DVV, Bilag 20: Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder

4.    Ruder, der revner efter montering, dækkes ikke, med mindre det påvises, at brækagen skyldes fejl ved den leverede rude samt, at reklamationen foretages inden 1 år efter levering.

5.    Dele, som skal udskiftes som følge af slid, såsom låse, hængsler, lukketøj, tætningslister m.v.

6.    Nedbrydning af beslag, greb, låse m.v. som følge af påvirkning fra vind- og vejr.

7.    Skader på element- og beslagsdele, som hidrører fra manglende vedligeholdelse/smøring – se Vejledninger